Privacy voorwaarden

Uw informatie die ATAGwarmte verwerkt, wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Wij volgen de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Onderstaand treft u onze privacyverklaring.

 

1. Gegevens ATAGwarmte

 

Deze privacy verklaring heeft betrekking op onderstaande:
ATAGwarmte BV, ATAGwarmte Verhuur BV.

Weesperstraat 118-N
1112 AP Diemen

085 30 32 700

info@ATAGwarmte.nl

 

KVK-nummers:

ATAGwarmte B.V: 64474267

ATAGwarmte verhuur B.V: 64474267

 

BTW-nummers:

ATAGwarmte B.V: NL855681317B01

ATAGwarmte verhuur B.V: NL855681421B01

 

Deze privacy verklaring is voor het laatst bijgewerkt op 23 mei 2018.

 

2. Informatie die ATAGwarmte verwerkt

 

Contactinformatie
ATAGwarmte verwerkt persoonlijke gegevens wanneer deze worden gedeeld, ingevuld en/of verzonden via een formulier op de website, de e-mail, chat, de telefoon of door een bestelling te plaatsen. De informatie die hierbij wordt gegeven bestaat onder andere uit NAW-gegevens, telefoonnummers, e-mailadres en/of geslacht.

 

Betaalgegevens
ATAGwarmte verwerkt betaalgegevens wanneer deze worden gedeeld, ingevuld en/of verzonden tijdens het bestellen van een cv-ketel. Deze betaalgegevens bestaan uit een IBAN-nummer. ATAGwarmte gebruikt deze gegevens om de aanbetaling van de cv-ketel te faciliteren en de facturatie.

 

Cv-ketelgegevens
ATAGwarmte verwerkt gegevens over cv-ketels die wordt gedeeld, ingevuld en/of verzonden via het offerte formulier op de website, email, telefoon of chat. Deze data kan bestaan uit het type cv-ketel, het merk cv-ketel en het soort cv-ketel. ATAGwarmte gebruikt deze data om te adviseren bij de aanschaf van een cv-ketel.

ATAGwarmte verwerkt foto’s van cv-ketels die worden gedeeld, ingevuld en/of verzonden via de foto-upload op de website, e-mail, telefoon of chat. Deze foto’s worden gebruikt om een prijsindicatie af te geven en om de installatie van een cv-ketel voor te bereiden.

Technische en gebruikersdata
ATAGwarmte verwerkt automatisch, onder andere met cookies, gegevens over het gebruik van de website. Deze data kan bestaan uit het I.P.-adres, datum, tijd, browserinformatie, pagina’s bezocht en geplaatste bestellingen. ATAGwarmte verzamelt deze gegevens om gedrag op de website te analyseren. De conclusies die wij aan deze gegevens verbinden kunnen wij gebruiken om actie te ondernemen op onze website.

 

Websites van derden
ATAGwarmte verwerkt automatisch gegevens wanneer iemand interacteert met onze advertenties. Deze data kan bestaan uit een klik op een advertentie, een like en/of reactie op facebook. ATAGwarmte gebruikt deze data om het aanbod op de websites van derde aan te scherpen.

Geautomatiseerde besluitvorming
ATAGwarmte gebruikt de gegevens die zij verwerkt om profielen op te bouwen. Deze profielen worden gebruikt om bezoekers nogmaals te benaderen wanneer dit van toepassing is. Een vorm van geautomatiseerde besluitvorming die ATAGwarmte gebruikt is remarketing.

 

Postcode gegevens

ATAGwarmte gebruikt postcode data op haar website om automatisch adresgegevens in te vullen en/of op te halen. Deze data kan bestaan uit de straatnaam en plaats. ATAGwarmte gebruikt deze data als extra service op haar website.

 

3. Grondslag van verwerking

 

ATAGwarmte baseert de verwerking van persoonsgegevens op minimaal 1 van de 6 verschillende grondslagen zoals deze zijn neergelegd in de AVG.

Door toestemming te vragen aan de Betrokkene om de opgegeven gegevens te verwerken.

De verwerking van gegevens kan noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst.

De verwerking van gegevens is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen.

 

4. Toestemming om gegevens te verzamelen

 

Cookies
ATAGwarmte plaatst cookies wanneer een persoon de website bezoekt. Functionele cookies worden standaard geplaatst. Zonder de functionele cookies werkt de website namelijk niet. Om non-functionele cookies te plaatsen wordt om uitdrukkelijke toestemming gevraagd van de bezoeker middels een opt-in. Non functionele cookies zijn noodzakelijk voor een optimale werking van de website.

 

Formulieren

Gegevens die een persoon verzendt via de website van ATAGwarmte wordt versleuteld verzonden via een Https-verbinding. Hier wordt gevraagd om expliciete toestemming om de ingevulde gegevens te mogen verwerken. Dit doormiddel van een opt-in onderaan het formulier.

 

ATAGwarmte kan haar dienst niet optimaal uitvoeren wanneer opgegeven gegevens niet verwerkt mogen worden. Om deze reden is het akkoord gaan met de gegevensverwerking noodzakelijk om informatie te kunnen delen met ATAGwarmte.

Iedereen heeft het recht om de gegeven toestemming op ieder moment, zonder opgaaf van reden, in te trekken. Hiervoor verwijzen wij naar paragraaf 6.

 

5. Bewaartermijn gegevens

 

Alle gegevens die met ATAGwarmte worden gedeeld kennen een bewaartermijn die gelijk is aan de technische en/of economische levensduur van een cv-ketel. Welke van de twee het langst is, dan wel dat een derde partij met gezag aanvullende eisen stelt aan het bewaartermijn.

Uitzonderingen op bovenstaande zijn:

De technische gegevens die verzameld worden via Google Analytics. Een userID kent een maximale bewaartermijn van 26 maanden. Daarna worden deze automatisch verwijderd.

 

6. Gegevensverwerking derden

ATAGwarmte laat gegevens die worden verwerkt ook door derden verwerken. Met onderstaande partners heeft ATAGwarmte om deze reden een gegevensverwerking overeenkomst gesloten. ATAGwarmte benadrukt dat zij haar partners zorgvuldig heeft uitgekozen. In de toekomst kunnen deze aangevuld, dan wel verminderd worden.

Google (privacy statement)
Microsoft (privacy center)
Buildnet
Salesforce (data verwerking addendum)
Exact (privacy statement)
EMS (privacy statement)
Facebook (privacy statement)

 

7. Recht op inzage, rectificatie of wissen van persoonsgegevens

 

Elke Betrokkene heeft het recht op inzage in de Persoonsgegevens. ATAGwarmte zal deze Persoonsgegevens op een heldere en gestructureerde manier aan de Betrokkene verstrekt indien zij daarom vragen.

 

Wanneer Betrokkene persoonlijke data wil kunnen inzien of wil laten verwijderen dan diet hiervoor contact op genomen te worden met de privacy officer van ATAGwarmte (zie paragraaf 1). Hierbij is het noodzakelijk dat de identiteit van de Betrokkene gecontroleerd kan worden. Een aanvraag tot inzage, rectificatie of wissen persoonsgegevens dient daarom altijd aangevraagd te worden via het formulier inzage, rectificatie of wissen persoonsgegevens. Alleen op deze wijze kunnen wij een veilige overdracht van gegevens garanderen.

 

Aanvragen die voldoen aan de voorwaarden van een veilige overdracht van gegevens kunnen wij in behandeling nemen. ATAGwarmte zal zo spoedig als mogelijk aan een verzoek voldoen, echter houdt zij zichzelf het recht voor om deze termijn op te rekken wanneer de aanvraag complex van aard is.

Beveiliging persoonsgegevens

 

ATAGwarmte heeft passende technische en organisatorische maatregelen om het verlies of diefstal van persoonsgegevens tegen te gaan.

 

9. Datalek

 

Door ATAGwarmte worden datalekken (een inbraak in een databestand, een kwijtgeraakte usb-stick of een gestolen laptop en/of brand in het datacentrum) gedocumenteerd door de functionaris gegevensbescherming om aan de meldplicht datalekken te kunnen voldoen.

 

10. Functionaris gegevensbescherming

 

P. Hogeboom
Weesperstraat 118-N
1112 AP Diemen
085 – 30 32 700 info@ATAGwarmte.nl

 

In het geval van inzage, rectificatie of wissen persoonsgegevens raden wij aan om paragraaf 7 goed door te lezen.