Privacy voorwaarden

Jouw informatie die ATAGwarmte verwerkt, wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Wij volgen de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Deze stelt eisen aan het gebruik van informatie die tot personen herleidbaar is. Als je een offerte aanvraagt, vragen wij jou om persoonsgegevens. Deze worden gebruikt om:

  • Jouw aanvraag af te handelen,
  • Voor de totstandkoming en uitvoering van de gesloten overeenkomst en de hieruit voortvloeiende handelingen,
  • Om de website van ATAGwarmte te analyseren, onderhouden, te beveiligen en te optimaliseren.

 

ATAGwarmte houdt je privégegevens privé

Onze systemen en programma’s zijn adequaat beveiligd. Onbevoegden hebben geen toegang tot jouw persoonsgegevens. ATAGwarmte verstrekt ook geen persoonsgegevens aan derden, tenzij dit op grond van de wet toegestaan en noodzakelijk is. Je persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het uitvoeren van de overeenkomst door ATAGwarmte en het netwerk van ATAG Service Experts.

 

Meer informatie?

Als je het gebruik van jouw gegevens voor een van de genoemde doeleinden wilt beëindigen, of als je persoonsgegevens wilt laten verwijderen of wijzigen, dan kun je schriftelijk – per brief of e-mail – een verzoek indienen. Heb je vragen over dit privacystatement? Neem contact met ons op.

Dit privacystatement kan worden gewijzigd. Op deze plaats vind je het actuele privacystatement.

Laatste wijziging was op 27 oktober 2015.