Januari 2019: Wettelijk installateurs keurmerk

Gepost op: november 29, 2017 door Atagwarmte

Per 1 januari 2019 gaat een nieuwe wettelijke erkenning voor installateurs in. Na deze datum mogen alleen erkende installateurs nog cv-ketels plaatsen en onderhouden. Het installateurs keurmerk maakt een einde aan de bestaande keurmerken.

Momenteel bestaan er verschillende keurmerken. Deze zijn echter niet wettelijk verplicht. Om marktwerking te bevorderen, is het sinds 2007 voor iedereen toegestaan een cv-ketel te installeren en onderhouden. De overheid is hier nu op teruggekomen. De voornaamste reden hiervoor is het koolmonoxide gevaar.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft een rapport geschreven over koolstofmonoxide, waar onder andere een verplichte wettelijke erkenning wordt geadviseerd. Een verkeerd geïnstalleerde of onderhouden cv-ketel kan dit gevaarlijke gas namelijk uitstoten. De brandweer voert actief campagne om de bevolking hiervan bewust te maken.

De nieuwe erkenning zal niet per bedrijf, maar per installateur gelden. Elke installatiemonteur kan je straks dus een pasje laten zien. Dan weet je zeker dat zijn kwalificaties in orde zijn. Verder verandert er in de praktijk niet veel. Ook nu zorgen onze installateurs dat jouw cv-ketel goed wordt geplaatst en de afvoer goed functioneert. Daarna controleert hij voor de zekerheid nog of alles in orde is door te meten of er koolstofmonoxide in de lucht aanwezig is.

Momenteel bestaat er een groot aantal keurmerken in de wereld van cv-installateurs. Wanneer je op je cv-ketel kijkt, zie je waarschijnlijk een of meerdere stickers hiervan zitten. Een voorbeeld is het OK cv-keurmerk. Deze keurmerken worden door de branche zelf uitgegeven. Een installateur die aan het OK cv-keurmerk voldoet, voldoet in 2019 waarschijnlijk ook aan het nieuwe keurmerk. Het verschil is echter dat het nieuwe keurmerk door de overheid zal worden uitgegeven, en dat er maar één van zal zijn. Dat is wel zo betrouwbaar en duidelijk. De stickers van de oude keurmerken kun je dus per 2019 van jouw cv-ketel halen (of lekker laten zitten, maar ze hebben geen betekenis meer).